Z prezentacji, omawianych podczas jednego z paneli dyskusyjnych przez Marka Wójcika, wynika, że przyszłość mają sieci szpitali i to zarówno takich, które przeszły już restrukturyzację jak i takich, w któych jeszcze jej nie przeprowadzono.

- Konsolidacja jest przyszłością polskich szpitali - powiedział Marek Wójcik.- I dotyczy to zarówno szpitali prywatnych jak i publicznych.

Jako argument za tym rozwiązaniem podał fakt, że wprawdzie finansowanie świadczeń przez NFZ się zwiększa, ale najmniejszy wzrost będzie dotyczył leczenia szpitalnego, wyniesie on około 4-7 procent. Największy wzrost dotyczy świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Konsolidacja dotychczas udawała się przede wszystkim prywatnym szpitalom, które tworzą sieci. W przypadku publicznych barierą jest status właścicielski. Na przykład w Warszawie funkcjonują placówki szptalne, które mają siedmiu róznych właścicieli, co nie sprzyja konsolidacji i wspólnym działaniom.
 


- Odchodzimy od podziału na placówki publiczne i prywatne i zaczynami mówić jednym głosem  - powiedział Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, jendego z partnerów Kongresu. Jako przykład podał sytuację, że jeden ze szpitali publicznych zwrócił się do OSSP z prośbą, aby pomóc znaleźć prywatnego partnera, który przejmie część działalności tej placówki.

Marek Wójcik natomast podkreślił, że przeszkodą w przeprowadzeniu restrukturyzacji jest głównie mentalność. Dodał też, że większość sprywatyzowanych placówek działa w zachodniej części Polski.

Kongres ma potrwać do soboty 27 czerwca 2015 roku.

Czytaj:  Rozpoczzna się Europejski Kogres Medyczny >>>