Papierowe zwolnienia miały przestać obowiązywać od 1 lipca br. - od tego dnia lekarze mieli wystawiać zwolnienia wyłącznie elektronicznie. Organizacje lekarskie apelowały jednak o przesunięcie tego terminu. Argumentowały m.in., że część lekarzy w wieku emerytalnym może mieć kłopot z wystawianiem zwolnień elektronicznych; problem ten dotyczy szczególnie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, tam, bowiem średnia wieku lekarzy jest najwyższa.

Podpisana przez Prezydenta nowela zakłada wydłużenie okresu, w którym możliwe jest dwutorowe wystawianie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Będzie to można robić do 30 listopada 2018 r. Nowela przesuwa również termin uchylenia przepisu, na którego podstawie prezes KRUS dokonuje zwrotu ZUS kosztów związanych z wyprodukowaniem i dystrybucją druków zaświadczeń lekarskich.