Komitet wyraził poważne zaniepokojenie, że Polska jeszcze nie wprowadziła efektywnych procedur - podaje Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Wezwanie do przekazania danych

Rząd polski został wezwany do szybkiego przedstawienia konkretnych informacji i danych statystycznych o przypadkach, w których kobiety nie mogą skorzystać z przysługującego im prawa do przerwania ciąży. Ponadto władze powinny wskazać jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia kobietom właściwych i wiarygodnych informacji o tym, jakie działania powinny podjąć, aby móc poddać się zabiegowi.

Rządowy raport

W informacji z 21 czerwca 2018 r przesłanym Komitetowi rząd stwierdził, że NFZ nie otrzymał żadnych skarg od pacjentów w związku z odmową wykonania aborcji. Jednak z danych uzyskanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka wynika, że od 2008 r do 2017 r.  NFZ prowadził cztery postępowania w sprawie nałożenia kary na placówki medyczne w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z NFZ w zakresie zabiegu przerwania ciąży.

Czytaj: Kodeks branżowy dla ochrony zdrowia na finiszu

Tylko jedno postępowanie zakończyło się nałożeniem kary umownej. Z informacji Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że w latach 2008-2017 rozpatrywał 20 skarg w sprawach dotyczących odmowy wykonania zabiegu przerwania ciąży.

 Wyrok Trybunału z 2015 r.

Ponadto W 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że lekarz nie ma obowiązku wskazywania pacjentowi innej możliwości uzyskania świadczenia medycznego, którego sam nie chce wykonać ze względów światopoglądowych.  Od tego momentu żaden z przepisów nie nakłada wprost na żaden podmiot obowiązku poinformowania o możliwości wykonania aborcji u innego lekarza w sytuacji powołania się na klauzulę sumienia. W konsekwencji prawo kobiet do przerwania ciąży może mieć charakter czysto iluzoryczny.

Czytaj: NFZ: Krótsze kolejki do badań i zabiegów

Komitet Ministrów podjął decyzję, że będzie nadal nadzorował wykonanie wyroku w sprawie P. i S. p. Polsce i ponownie zajmie się sprawą w marcu 2019 r.