Szefowa KE wezwała wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do ochrony zdrowia publicznego i utrzymania funkcjonowania jednolitego rynku w okresie kryzysu spowodowanego wybuchem pandemii koronawirusa.

Czytaj: Polska zamyka granice przed cudzoziemcami>>
 

Jej oświadczenie związane jest z niedzielną decyzją Komisji Europejskiej o wprowadzeniu ograniczeń na eksport sprzętu medycznego poza terytorium Unii Europejskiej. Eksport będzie możliwy, jeśli wyrażą zgodę kraje Unii.
Wcześniej decyzje o wstrzymaniu eksportu podjęły Niemcy i Francja, lecz były krytykowane za to w niektórych państwach unijnych i wycofały się z tej decyzji.

- Ta bitwa ma zasięg ogólnoeuropejski i należy ją prowadzić przy ścisłej koordynacji między rządami i instytucjami UE. Wyzwania związane z szybkim rozprzestrzenianiem się COVID-19 pokazują, że współpraca i solidarność są teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek - powiedział David Sassoli.
Przewodniczący PE podkreślił, że Unia Europejska musi zagwarantować odpowiednią produkcję i dostawy sprzętu medycznego, aby był on dostępny wszędzie tam, gdzie jest potrzebny w UE. - Zapewnienie dalszego funkcjonowania naszego rynku wewnętrznego i przestrzegania jego zasad ma ogromne znaczenie. Musimy sprawić, aby zapasy i produkty dotarły tam, gdzie są potrzebne. Solidarność, wzajemne zaufanie i lojalna współpraca powinny kierować naszymi działaniami w walce z tą pandemią - zaznaczył.