Szpital na przełomie roku poinformowała 86 pacjentów, że po 31 marca nie będzie kontynuowała leczenia w ramach programu RDTL – ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Oznaczałoby to, że pacjenci muszą szukać innej placówki, w której mogliby kontynuować takie leczenie. RDTL umożliwia finansowanie leczenia osób, u których wykorzystano już wszystkie dostępne, refundowane metody. Najczęściej chodzi o choroby nowotworowe i hematologiczne. - Ta sytuacja jest nie tylko trudna do zrozumienia, ale też nieakceptowalna z punktu widzenia przestrzegania praw pacjenta. Mówimy przecież o pacjentach, którzy korzystają z RDTL, czyli którzy wykorzystali wszystkie inne możliwości terapeutyczne w danym schorzeniu. To pacjenci w bardzo trudnej sytuacji – stwierdził rzecznik praw pacjenta. Jego zdaniem „pacjenci są wykorzystani w rzekomym sporze z płatnikiem, co do kwestii finansowania świadczeń”.

Czytaj też: Śliwka Marcin, Zbiorowe prawa pacjentów w decyzjach Rzecznika Praw Pacjenta oraz orzecznictwie sądów administracyjnych >

NFZ twierdzi, że pieniądze będą

Według prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia finansowanie leczenia jest niezagrożone, co gwarantuje ustawa. - Nie ma takiej możliwości, żeby ze względu na brak finansowania przerwać leczenie pacjenta objętego RDTL – powiedział  Filip Nowak. Według niego ocenie moralnej, etycznej podlega  wystosowanie przez kierownictwo szpitala pism do pacjentów z informacją o planie zaprzestania leczenia. Nowak podkreślił, że Szpital Uniwersytecki jest największym realizatorem świadczeń z zakresu RDTL, a informowanie o tym, że z powodu braku możliwości finansowania terapii przez NFZ terapie te nie będą kontynuowane jest błędem i nieprawdą.

Sprawdź: Czy po zrealizowaniu zaleceń z decyzji stwierdzającej naruszenie zbiorowych praw pacjenta szpitalowi grożą jeszcze jakieś konsekwencje ? >

W środę w Krakowie prezes NFZ Filip Nowak przekazał, że w 2023 r. finansowanie na RDTL dla placówek w całym kraju będzie wynosić łącznie 300 mln zł, choć pierwotnie planowano 200 mln zł. - To oznacza, że wszyscy pacjenci, którzy zostali włączeni do leczenia (RDTL), mają zagwarantowane to leczenie, a świadczeniodawcy mają zagwarantowane finansowanie leczenia wszystkich pacjentów - zaznaczył prezes. Wyjaśnił, że kwota blisko 300 mln zł jest zarówno na pokrycie bieżących terapii RDTL, jak i na opłatę nadwykonań za 2022 r.

Sprawdź w LEX: Sprawozdawczość statystyczna w ochronie zdrowia w 2023 r. (za rok 2022 r.) - formularze i terminy >

Może być kara finansowa dla szpitala

Jeżeli postępowanie rzecznika praw pacjenta wykaże nieprawidłowości, co jego zdaniem jest wysoce prawdopodobne, to szpital będzie musiał zaniechać praktyk uznanych za złe dla pacjentów i będzie zmuszony do kontynuowania leczenia. Niewykonanie decyzji rzecznika poskutkuje nałożeniem na szpital kary w wysokości do 500 tys. zł.

Szpital Uniwersytecki może zaskarżyć decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). W ostatnich trzech latach rzecznik praw pacjenta wydał 616 decyzji o naruszeniu zbiorowych praw pacjenta. 52 placówki zaskarżyły te decyzje, z czego WSA unieważnił tylko jedną.

Czytaj w LEX: Gałęska-Śliwka Anita, Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów >

(ks/pap)