Jak informuje Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński, agenci Biura kontrolowali pełniącego obowiązki dyrektora ZOZ w Szczytnie.

W trakcie postępowania sprawdzano przestrzeganie przepisów art. 4 pkt 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tzw. ustawy antykorupcyjnej). Kontrola obejmowała lata 2007-2011.

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, że p.o. dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą, z której uzyskuje dochód. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami CBA wystosowało do Starosty Powiatu Szczycieńskiego wniosek o odwołanie tego Pana z zajmowanego stanowiska.

Źródło: www.cba.gov.pl