Chodzi z zmiany w obowiązującyym od 1 września 2016 r. programie bezpłatnych leków dla seniorów, który przewiduje, że każdy, kto ukończył 75. rok życia, bez względu na status materialny, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz do wyrobów medycznych, które są wymienione w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia, tzw. liście "S".

W 2018 r. limit wydatków przeznaczonych na realizację programu "75 plus" zaplanowano na poziomie 643,3 mln zł. W noweli proponuje się zwiększyć tę wartość o 50 mln zł.

Sprawdź: Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych>>

 - Kwoty pierwotnie przeznaczone na realizację programu uwzględniały ostrożne prognozy wydatków, jednak dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego możliwe stało się rozszerzenie działania programu bez zagrożenia dla finansów państwa - mozna było przeczytać w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Warto przeczytać: Od 1 listopada nowa lista leków refundowanych