Onkologia

Nowa lista leków refundowanych przynosi wiele korzystnych zmian w zakresie programów lekowych – warto przede wszystkim podkreślić istotne zmiany dla chorujących na szpiczaka mnogiego. Imnovid (pomalidomid) został objęty refundacją w ramach programu lekowego Pomalidomid w leczeniu nawrotowego i opornego szpiczaka mnogiego.

Czytaj też: Pacjenci rzadko zgłaszają działania niepożądane leków >

– W niezwykle istotnych obszarach refundacji wprowadzamy nowe opcje terapeutyczne. Do tej pory mieliśmy zabezpieczony europejski standard leczenia w pierwszej i drugiej linii szpiczaka. Intensywnie negocjowaliśmy opcje terapeutyczne dla pacjentów po drugim nawrocie choroby. Dzisiaj wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tej grupy chorych, dając im możliwość skorzystania z innowacyjnej terapii pomalidomidem – mówi wiceminister zdrowia Marcin Czech.

 


Nadciśnienie tętnicze płucne

Ministerstwo ma też dobre wiadomości dla pacjentów ze zdiagnozowanym tętniczym nadciśnieniem płucnym. Wprowadza na listę leków refundowanych Veletri (epoprostenol) w ramach programu lekowego Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) epoprostenolem w terapii skojarzonej z inhibitorem fosfodiesterazy typu 5. oraz antagonistą receptorów endoteliny oraz Adempas (riocyguat) w ramach programu lekowego Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego riocyguatem w monoterapii i riocyguatem w skojarzeniu z bosentanem (TNP).

Łuszczyca

Korzystne zmiany w poprawie dostępności do leczenia obejmą pacjentów cierpiących na łuszczycę, którym zostanie udostępniony szereg nowych opcji terapeutycznych. Cosentyx (sekukinumab) wchodzi na listę refundacyjną w ramach 3 programów lekowych:

  • leczenie umiarkowanej i ciężkiej  postaci  łuszczycy plackowatej,
  • leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) oraz
  • leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK).

Z kolei Taltz (ixekizumabum) będzie dostępny dla pacjentów w ramach programu Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej.

Hipercholesterolemia

Na listę leków refundowanych wchodzi też Praluent (alirokumab) w ramach programu lekowego Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej alirokumabem.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Umowa upoważniająca do wystawiania recept refundowanych >

Zasady refundacji produktów leczniczych w aptece >

Refundacja leków i wyrobów medycznych >

Kontrakty lekarskie >

Procedura: Nabywanie leków refundowanych przez szpitale - ustalanie maksymalnej ceny >

Procedura: Wydanie zamiennika leku >