Senat wprowadził w środę 6 maja br. swoje poprawki do noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która uprawnia do  bezpłatnych leków na receptę   kobiety w ciąży.

Senatorowie dodali od noweli zapis, zgodnie z którym  bezpłatne leki na receptę mogłaby uzyskać także kobieta w połogu. Czyli dochodziłoby dodatkowe 8 tygodni. Wniosła ją Ewa Matecka (KO) w czasie posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia. - Objęcie tym świadczeniem, opieką, troską i taką szczególną pielęgnacją celem zaspokojenia wszystkich potrzeb zdrowotnych kobiet tak w ciąży, jak i w czasie połogu jest wręcz konieczne i bardzo ważne. Wiele schorzeń i wiele zmian, które zachodzą w czasie ciąży ustępują powoli dopiero w okresie połogu - argumentowała konieczność poszerzenia przepisu o okres połogu. Jednak Sejm odrzucił tę poprawkę. 

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży i w połogu dostępne według listy refundacyjnej

Zgodnie z nowelizacją, wykaz bezpłatnych leków przygotowuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ogłoszony ma być najpóźniej w cztery miesiące od wejścia w życie ustawy, czyli od 1 lipca 2020 roku. Najwcześniej znany będzie we wrześniu, bo wtedy ogłoszona będzie lista leków refundowanych. Jednak bardziej realnym terminem, jak wskazywał na posiedzeniu komisji zdrowia wiceminister zdrowia Miłkowski jest listopad 2020. De facto wówczas kobiety ciężarne uzyskają dostęp do bezpłatnych leków.

 


Dostęp do bezpłatnych farmaceutyków uzyskają wszystkie ciężarne  od momentu jej stwierdzenia (niezależnie od ścieżki poczęcia) przez lekarza specjalistę ginekologa-położnika lub lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji, lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (poradni położniczo-ginekologicznej) do momentu zakończenia połogu.

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży i w połogu mogą być limitowane

Minister zdrowia będzie też oceniał jak wygląda realizacja budżetu na refundację leków dla ciężarnych. Jeśli w pierwszej połowie roku dojdzie do wniosku, że 60 proc na dopłaty do leków zostało skonsumowane, to minister zmniejszy pieniądze na drugą połowę roku.

Z bezpłatnych leków, czyli z tzw. programu Ciąża Plus skorzystać będą mogły również przyszłe matki, które nie są ubezpieczone.

Program będzie finansowany z budżetu państwa. W tym roku ma kosztować 11 mln zł, w 2021 r. - 24,2 mln zł, potem co roku ma rosnąć o 10 proc. i ostatecznie w 2029 roku osiągnąć kwotę 51,2 mln zł.