Rozporządzenie ministra zdrowia, które weszło w życie 20 lipca 2014 roku, wprowadziło stałą stawkę opłaty za przeprowadzenie badań w wysokości 200 zł. Opłata za ponowne przeprowadzenie badań wynosi również 200 zł.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Określa również jednostki uprawnione do przeprowadzenia badań, podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy oraz określa nowe wzory stosowanych dokumentów.

Nowe rozporządzenie wprowadza także ankietę dotyczącą stanu zdrowia osoby podlegającej badaniu lekarskiemu, która będzie musiała być wypełniona zanim lekarz przeprowadzi badanie. W rozporządzeniu uwzględniono nowe kategorie prawa jazdy, między innymi kategorie AM i A2, wprowadzone przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2006/126/WE z 20 grudnia 2006 roku w sprawie praw jazdy (Dz. U. UE L 403 z 30.12.2006 r., str. 18 z późn. zm.).

Czytaj więcej na ten temat:

20 lipca 2014: nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców >>>

Badania lekarskie kierowców: ponowne badania w wyznaczonych ośrodkach>>>

Badania okulistyczne kierowców dla określonych typów uprawnień >>>