Największy wzrost – o blisko 10 proc. - zaplanowano w przyszłym roku na rehabilitację, to dodatkowe 200 mln zł. Związane jest to realizacją ustawy dającej prawo do limitowanych świadczeń dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ta sama ustawa daje także tej grupie dostęp do wyrobów medycznych bez limitu czasowego. Z tego powodu Fundusz na wyroby medyczne musiał zwiększyć środki o 11 proc.

- Wartości zaplanowane na rok 2018 r. są szacunkowe – podkreślał Andrzej Jacyna. - Nie wiemy, ile będzie kosztowało wykonanie tych świadczeń. Będziemy mogli to ocenić po trzecim kwartale tego roku i dopiero wtedy uruchomimy pieniądze w ramach potrzeb.

Przypomnijmy, że Fundusz nie wie dokładnie, ile osób jest uprawnionych do nielimitowanego dostępu do rehabilitacji. Takie uprawnienia mają mieć także niepełnosprawne dzieci, dziś – zgodnie z obowiązującymi przepisami – nie mogą korzystać z rehabilitacji i wyrobów medycznych bez limitów. Ma się to jednak zmienić. Została zgłoszona poprawka, która ma trafić do Sejmu jeszcze w lipcu.

Pieniądze na stomatologię w drugim półroczu

Jacyna przyznał, że nie zwiększyli pieniędzy na stomatologię, ale mają nadzieję, że na ten cel znajdą się pieniądze w drugim półroczu 2019 r.

- Priorytety postawione przez rząd do kardiologia i onkologia oraz zmniejszenie kolejek w operacji zaćmy oraz endoprotezoplastyce i świadczenia diagnostyczne – dodał Jacyna.

Brakuje pieniędzy na pilotaż z psychiatrii

Posłowie zauważyli, że w planie nie ma zabezpieczonych pieniędzy na pilotaż w psychiatrii, który rozpoczął się w lipcu tego roku. W tym roku na pół roku zarezerwowano na ten cel 40 mln zł.

- W tym roku mieliśmy dodatkowe środki na ten cel z rezerwy ogólnej – mówi Jacyna. – Rozszerzenie tego pilotażu planowaliśmy dopiero po zmianie planu w drugim półroczu 2019 r. – powiedział prezes.

Dariusz Jarnutowski, dyrektor ekonomiczno-finansowego NFZ podał, że zaplanowane przychody w 2019 r. są wyższe o 6 proc. niż w planie na 2018 rok i wynoszą 88 mld 444 mln zł. (z tego 84 mld zł pochodzą ze składki na ubezpieczenie zdrowotnej).

Jacyna podał, że wpływy ze składki w czerwcu tego roku są większe niż zaplanowali, dlatego jesienią będzie wnioskował o kolejną zmianę planu finansowego Funduszu. Jedna zmiana planu odbyła się już w czerwcu tego roku. Wtedy budżet Funduszu powiększono o blisko 1,5 miliarda zł.

Przypomijmy, że projekt budżetu na 2019 r. NFZ został już pozytywnie zaopiniowany przez sejmową komisję finansów.