Piętą achillesową osób zdających na aplikacje okazały się powody skreślenia z listy adwokatów.  Prawidłową odpowiedź, czyli to, że adwokata skreśla się z powodu powołania do zawodowej służby wojskowej, wskazało 6,65 proc. kandydatów aplikantów adwokackich i 3,72 proc. kandydatów na aplikantów radcowskich.

 

 

 

Łatwe pytania z KK i KRO

Najłatwiejsze dla zdających na aplikację adwokacką okazało się pytanie o odpowiedzialność współsprawców - nie odpowiedziało na nie jedynie 2,08 proc. zdających na aplikację adwokacką oraz 4,08 proc. kandydatów na aplikację radcowską. Ci ostatni najlepiej odpowiedzieli natomiast na pytanie dotyczące władzy rodzicielskiej, dotyczące przepisu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

 

Pytanie najtrudniejsze

Zgodnie z ustawą – Prawo o adwokaturze, okręgowa rada adwokacka skreśla adwokata z listy adwokatów w wypadku:

  • A. powołania do wojskowej służby zawodowej,
  • B. utraty obywatelstwa polskiego,
  • C. stwierdzenia trwałej niezdolności do wykonywania zawodu adwokata.

 


Pytanie najłatwiejsze - aplikanci radcowscy

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga:

  • A. kurator sądowy,
  • B. kierownik ośrodka pomocy rodzinie,
  • C. sąd opiekuńczy.

 

Zestawy pytań testowych (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 29 września 2018 r. >>

 

Blisko połowa z pozytywnym wynikiem

Do uzyskania pozytywnego wyniku konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi co najmniej na 100 pytań  (na 150). Zdawalność była podobna jak w poprzednim roku. Według wstępnych informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych do egzaminów przystąpiło:

  • na aplikację adwokacką - 2 490 osób, zdały 1 372 osoby, co stanowi 55,1  proc. (w roku 2017 zdawalność wyniosła 56,9 proc.);
  • na aplikację radcowską - 3 674 osoby, zdało 1 911 osób, co stanowi 52 proc. (w roku 2017 zdawalność wyniosła 54,6 proc.);
  • na aplikację notarialną - 596 osób, zdało 195 osób, co stanowi 32,7 proc. (w roku 2017 zdawalność wyniosła 41,2 proc.);
  • na aplikację komorniczą - 179 osób, zdały 83 osoby, co stanowi 46,4 proc. (w roku 2017 zdawalność wyniosła 45,3 proc.).

 

Absolwenci UJ najlepiej zdają na aplikacje prawnicze>>