Wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, które odbyły się 29 września 2018 r. oraz naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską w 2018 r. do  Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, omówione zostały podczas konferencji z dziekanami Wydziałów Prawa uczelni publicznych i niepublicznych z całego kraju w Popowie k. Warszawy.

W konferencji uczestniczyli dziekani 25 uniwersytetów i innych uczelni wyższych prowadzących studia prawnicze. Obecni byli również przedstawiciele samorządów zawodowych - adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego, a także członkowie zespołów przygotowujących testy na egzaminy. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowali podsekretarze stanu sędzia Łukasz Piebiak oraz dr hab. Marcin Warchoł.

Jak poinformowano, w ubiegłym roku do egzaminów przystąpiło 6937 absolwentów 44 uczelni – 18 publicznych, 22 niepublicznych i 4 zagranicznych. Egzaminy zdały 3544 osoby, czyli 51,1 proc. kandydatów. 

Czytaj: Egzamin na aplikację najłatwiej zdać świeżo po studiach>>


Na konferencji przedstawiono m.in. analizę stopnia trudności pytań i profilu osób przystępujących do egzaminów, a także porównanie wyników osiągniętych przez absolwentów poszczególnych uczelni wyższych. Najlepiej wypadli, podobnie jak w latach wcześniejszych, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 85,5 proc. kandydatów. Drugie w kolejności wyniki uzyskali absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,6 proc.), a następnie absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego (72,8 proc.) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (72,5 proc).