Kandydat na aplikanta radcowskiego i adwokackiego zdaje test jednokrotnego wyboru, składający się ze 150 pytań, które dotyczą kilkudziesięciu ustaw - w tym roku będą to 54 akty prawne.

To o cztery więcej niż w zeszłym roku, na liście znalazły się: 
- ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji,
- ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. –  Prawo przedsiębiorców,
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców.

Jak pokazują dane z kilku ostatnich lat, rozkład pytań na ogół jest bardzo podobny (analiza dotyczy trzech ostatnich lat), można więc łatwo ocenić, czego się nauczyć, by zdać, idąc po linii najmniejszego oporu.

Szesnaście ustaw wystarczy, by zdać egzamin na aplikację?>>

Tegoroczny egzamin odbędzie się 29 września.

W 2017 r. do egzaminu na aplikację adwokacką przystąpiło 2 817 osób, zdały 1 603 osoby, co stanowi 56,9 proc. (w roku 2016 zdawalność wyniosła 42,6 proc.). Na aplikację radcowską zdawało 4 286 osób, zdały 2 342 osoby, co stanowi 54,6 proc. (w roku 2016 zdawalność wyniosła 40,4 proc.).

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2018 r.>>

https://www.zdrowie.abc.com.pl/gfx/zdrowieabc/_thumbs/userfiles/_public/newsletter_banery/lex_aplikant_banner_styczen_750x200%2coHiD62eZolef.jpg