O dwa lata zostaną więc odroczone przepisy uzależniające wysokość opłaty stałej za usługi wodne za pobór wód podziemnych oraz wód powierzchniowych odpowiednio od dostępnych zasobów wód podziemnych oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ).

Zdaniem ministerstwa infrastruktury, stosowanie wskazanych czynników do obliczania opłaty nie jest zasadne, albowiem może utrudnić ustabilizowanie się stosunkowo jeszcze nowego systemu opłat za usługi wodne oraz skomplikować jego obsługę. Ponadto ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 w 2020 i 2021 r. spowodowały opóźnienia w przygotowaniu narzędzi umożliwiających uwzględnianie dostępnych zasobów  wód podziemnych oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) w procesie ustalania opłat.

 

Zgodnie z Prawem wodnym do 31 grudnia 2021 górne jednostkowe stawki opłat za pobór wód w formie opłaty stałej wynoszą:

  • za pobór wód podziemnych - 500 zł na dobę za 1 metr sześcienny za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody;
  • w przypadku wód powierzchniowych jest to 250 zł na dobę za metr sześcienny na sekundę za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody.

Nowe przepisy miałby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.