Janusz Dolecki, były wiceprezes UZP, podkreśla, że do tej pory zamawiający nie mógł występować z takim pytaniem, bo to nie on miał płacić VAT, tylko zwycięski wykonawca.

Nowelizacja przepisów o VAT nałoży na zamawiających nowe obowiązki >>>

Jak pisze "Rz", wprowadzono tu zatem wyjątek bo zamawiający we wniosku nie będzie pytał o własną sytuację prawnopodatkową, ale o sytuację podmiotu, który będzie realizował zamówienie po wygraniu przetargu.

– Nowa regulacja pozwoli uniknąć wielu kłopotów – tłumaczy Dolecki. – Do tej pory było wiele postępowań, w których bynajmniej nie było jasne, jaką stawkę VAT zastosować. Dość przypomnieć chociażby kwestię instalacji medycznych dla szpitali. Były duże rozbieżności, sąd okręgowy uchylił orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej – dodaje Dolecki.

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w kontraktach długoterminowych >>>

– Zamawiający będą dzięki temu mogli dokonać bardziej racjonalnych kalkulacji dotyczących ceny – mówi radca prawny Edyta Snakowska-Estorninho.

Źródło: www.rp.pl