Wątpliwości wokół interpretacji przepisu art. 26 ust. 2b p.z.p., w końcu wyjaśnił TSUE, któremu KIO zadało aż 10 pytań prejudycjalnych. Kluczowa jest odpowiedź na dwa z nich.

TSUE wskaże zasady podpierania się cudzymi zasobami >>>

Jak czytamy w "DGP", pierwsze dot. osobistego uczestnictwa przedsiębiorcy użyczającego doświadczenia w realizacji zamówienia. TSUE stwierdził, że wykonawca może w dowolny sposób dowieść, że będzie mógł dysponować użyczanym mu doświadczeniem, ale nie może to polegać tylko na formalnym udowodnieniu spełniania warunków. Co najważniejsze, przyznał, że w szczególnych okolicznościach możliwość powoływania się na cudze zdolności jest ograniczona tylko do sytuacji, gdy podmiot trzeci zostanie podwykonawcą.

Druga kwestia dot. możliwości określania przez zamawiających zasad, które pozwolą wykonawcy polegać na potencjale innych podmiotów. W szczególnych okolicznościach takie ograniczenie może być przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

TSUE wyjaśni kwestię cudzego doświadczenia w przetargu >>>

Warto nadmienić, iż wyrok opiera się na starej dyrektywie, a już 18 kwietnia mija termin na wdrożenie nowej 2014/24/UE. W Sejmie trwają prace nad nowelizacją PZP, której projekt zakłada wprost, że firmy startujące w przetargach będą się mogły korzystać z doświadczenia innego przedsiębiorcy wyłącznie, gdy zatrudnią go jako podwykonawcę.

Wyrok TSUE z 7 kwietnia 2016 r. (C-324/14)

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł