Szefową resortu została Małgorzata Jarosińska-Jedynak (na zdjęciu), która od 29 listopada 2018 r. do 15 listopada 2019 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Z rozporządzenia wynika, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej tworzy się w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Przekształcenie to - poinformowano - polega na wyłączeniu z dotychczasowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo wraz z pracownikami obsługującymi sprawy tego działu.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 listopada 2019 r. Jednocześnie traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Czytaj także: Premier podzielił działy między nowe ministerstwa>>