- Moje rekomendacje przeprowadzenia wyborów prezydenckich w tej tradycyjnej formie, gdzie wszyscy idziemy do urn, spotykamy się w lokalach wyborczych, są możliwe najwcześniej w sposób bezpieczny za 2 lata - i taka jest moja rekomendacja. Jeżeli ugrupowania polityczne nie zgodzą się na taką formułę, takie rozwiązanie, wtedy jedyną formą bezpieczną przeprowadzenia wyborów prezydenckich są wybory korespondencyjne - powiedział Szumowski.

Majowe wybory prezydenckie korespondencyjnie dla wszystkich>>

 

Karta do skrzynki

Szumowski zapewnił, że o wszystkich szczegółach, o formule, szczegółowych zaleceniach dotyczących przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych poinformuje premiera, gdy ustawa będzie już gotowa.

 

Według partii rządzącej głosowanie odbywać się ma bez przerwy od godziny 6.00 do godziny 20.00. Każdy z głosujących otrzyma specjalny pakiet do głosowania. Zgodnie z ustawą, operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych - w terminie przypadającym od 7 dni do dnia przypadającego przez dniem wyborów - doręczy pakiet wyborczy bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy na adres wskazany w spisie wyborców.

W skład pakietu wyborczego wejdzie, w szczególności:

  1. koperta zwrotna;
  2. karta do głosowania;
  3. koperta na kartę do głosowania;
  4. instrukcja głosowania korespondencyjnego;
  5. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Wyborca będzie musiał podpisać to oświadczenie i wpisać w miejscu do tego przeznaczonym, swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL. Wyborca po wypełnieniu karty do głosowania włoży ją do koperty na kartę do głosowania, którą zaklei, a następnie kopertę tę włoży do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i umieścić ją, sam lub za pośrednictwem innej osoby, nie wcześniej niż o godzinie 6.00 i nie później niż do godziny 20.00 w dniu głosowania, w specjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynce pocztowej operatora wyznaczonego na terenie gminy, w której widnieje w spisie wyborców.