Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało najnowsze dane dotyczące wdrażania Planu Junckera w Polsce. Drugi kwartał 2018 roku był rekordowy jeśli chodzi o liczbę nowych inwestycji małych i średnich firm. Przybyło też 5 dużych inwestycji.

Małe okno

Według najnowszych danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z tak zwanego „małego okna” skorzystało do tej pory 12 726 przedsiębiorców z Polski.

Według ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, to największy przyrost kwartalny od początku wdrażania Planu Junckera w Polsce, czyli od czerwca 2015 r. - Na koniec marca 2018 r. mieliśmy nieco ponad 10,5 tysiąca inwestycji małych i średnich firm. Przez trzy miesiące przybyło prawie 2,2 tysiąca takich inwestycji – poinformował.

„Małe okno” to pieniądze na inwestycje małych i średnich firm oraz tak zwanych spółek o średniej kapitalizacji (zatrudniających do 3 000 pracowników). Dzielone są przez krajowe banki i instytucje finansowe, na podstawie porozumień z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. W Polsce są to w tej chwili: Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Leasing S.A., POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., CVI Dom Maklerski, Nest Bank S.A, Bank Pekao S.A. Jesienią do tego grona dołączą kolejne instytucje.

Duże okno

Tak zwane „duże okno” to fundusze dla dużych inwestycji infrastrukturalnych o wartości ponad 100 milionów złotych i innowacyjnych projektów wartych więcej niż 30 milionów złotych. Z funduszy „dużego okna” finansowane są inwestycje rządowe, w tym głównie spółek skarbu państwa, samorządowe i prywatnych przedsiębiorstw. Pieniądze przyznaje bezpośrednio Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

W lipcu EBI zatwierdził 5 nowych polskich projektów, liczba zatwierdzonych inwestycji wzrosła z 29 do 34. Osiem z nich to przedsięwzięcia rządowe, 10 – samorządowe i 16 – prywatne.

Nowe projekty zatwierdzone przez EBI to:

  •     „Program Rewitalizacji Wałbrzycha”, promotor: Miasto Wałbrzych, szacunkowa wartość całkowita projektu: 245 mln zł, ok. 120 mln zł wsparcia z Planu Junckera;
  •     „Rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucji energii elektrycznej”, promotor: TAURON Polska Energia S.A. Szacunkowa wartość całkowita projektu: 1,7 mld zł, ok. 748 mln zł wsparcia z Planu Junckera;
  •     „Zwiększenie efektywności energetycznej i cieplnej w Opolu”, promotor: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Szacunkowa wartość całkowita projektu: 256 mln zł, ok. 120 mln zł wsparcia z Planu Junckera;
  •     projekt dotyczący finansowanie MŚP i spółek średniej kapitalizacji, dane dotyczące projektu są poufne;
  •     projekt dotyczący rozwoju regionalnego, dane poufne.