Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz informacje o nadwyżce operacyjnej w JST w latach 2015-2017.

Materiały o charakterze informacyjnym

Jak podkreśla resort finansów na podstawie przygotowanego zestawu wskaźników poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, w ramach określonych typów i kategorii, będą mogły porównać swoją sytuację finansową z sytuacją finansową innych jednostek.

Przygotowane materiały analityczne mają charakter informacyjny i pozwalają na ocenę sytuacji finansowej poszczególnych JST, w tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań.

 


Wskaźniki do decyzji JST i badań naukowych

Wskaźniki mogą być pomocne przy podejmowaniu przez JST decyzji o charakterze rozwojowym, ponieważ pozwalają na  przeanalizowanie sytuacji finansowej jednostki na przestrzeni kilku lat.

Umożliwiają też JST wzajemne porównywanie swojej sytuacji finansowej. Opracowania mogą stanowić materiał do analiz również dla innych odbiorców, np. mieszkańców czy środowiska naukowego.

Czytaj też: Zwolnienie przedmiotowe od podatku od nieruchomości może być bezterminowe

Wskaźniki zostały zdefiniowane w następujących grupach:

  • wskaźniki budżetowe,
  • wskaźniki na mieszkańca,
  • wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych.


Grupy samorządów

Wskaźniki zostały policzone dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w podziale na następujące grupy:

  1. gminy miejskie,
  2. gminy wiejskie,
  3. gminy miejsko-wiejskie,
  4. powiaty,
  5. miasta na prawach powiatu (z wyłączeniem metropolii),
  6. metropolie (12 miast na prawach powiatu),
  7. województwa.

Dla tych grup jednostek samorządu terytorialnego zaprezentowano wartości średnie, medianę, wartość maksymalną i wartość minimalną.

Zobacz też komentarz praktyczny

Dokonywanie wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - kwalifikacja nieprawidłowości na tle przedmiotu dyscypliny finansów publicznych