Samorządy województw odpowiedzialne są za zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania szkół, szpitali, instytucji kultury im podległych. Często, w ramach umów kompleksowych kontraktują dla nich media energetyczne, stanowiące istotny składnik kosztów funkcjonowania utrzymywanych obiektów.

Nawet pięciokrotny wzrost utrzymania obiektów komunalnych

Olgierd Geblewicz prezes Zarządu Związku Województw RP przytacza przykład samorządu województwa zachodniopomorskiego. W 2020 roku samorząd rozstrzygnął przetarg, w wyniku którego cena paliwa gazowego– dla jednostek samorządu województwa zachodniopomorskiego– wynosiła 77,40 zł/MWh. W ramach przetargu rozstrzygniętego w tym roku cena gazu osiągnęła wartość 191,68 zł/MWh. Oznacza to wzrost o 148 procent.

Ale rekordowe podwyżki dotykają wszystkich samorządów. Na przykład gmina Konopiska w województwie śląskim, 15 października otworzył otworzyła najlepszą ofertę na dostawę paliwa gazowego na 2022 rok z ceną dostawy 438,83 zł/MWh.  Dla gminy oznacza to pięciokrotny wzrost kosztów utrzymania obiektów publicznych. - Ceny energii elektrycznej na chwilę obecną wzrosły dwukrotnie. Przewiduje się, że koszty ciepła wzrosną dwu-trzykrotnie. Tak drastyczne skoki cen nie są możliwe do zaprojektowania w procesie budżetowania i powodują istotne zaburzenia w planowanych przepływach pieniężnych – uważa Olgierd Geblewicz.

Czytaj: Projekt o dopłatach do cen energii z apelem o szybkie uchwalenie>>
 

Samorządy chcą programu osłonowego

Zarządu Związku Województw RP wskazuje, że energetyka jest podwaliną gospodarki i z tego powodu obszar ten powinien być kontrolowany przez państwo w celu jego stabilizacji i zapobiegania takim sytuacjom. Wzrost cen prądu, gazu, benzyny i oleju napędowego przyłoży się na wszystkie dziedziny gospodarki, a to oznacza, że w 2022 rok będzie przede wszystkim rokiem rekordowych podwyżek cen i powodem szalejącej inflacji. Co dramatyczne wpłynie na pogorszenie standardu życia.

- Niepokojące są wypowiedzi przedstawicieli rządu, którzy nie dostrzegają problemu w globalnym jego wymiarze obejmującym podmioty gospodarcze, w tym podmioty energochłonne, podmioty publiczne: instytucje i podmioty komunalne, a także odbiorców indywidualnych. Zapowiedzi przedstawicieli rządów mówią o ochronie najuboższych konsumentów pozostałej części odbiorców nie za oferowano żadnego programu osłonowego – wskazuje Olgierd Geblewicz.

Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do jednostek samorządu terytorialnego całego kraju o podjęcie, ponad podziałami politycznymi, wspólne inicjatywy w celu wprowadzenia koniecznych zmian legislacyjnych, który złagodzą podwyżki cen paliw i energii na rynku krajowym, a także ograniczą negatywne skutki tych podwyżek. Zdaniem zarządu zmiany mogą muszą być przeprowadzone w trybie pilnym.