Wojewoda sprawuje nadzór prawny nad działalnością uchwałodawczą samorządów i ma obowiązek badać uchwały rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa. Podkreślić trzeba, że nadzór dotyczy jedynie tego, czy dana uchwała nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów.

W 2016 r. skontrolowano, aż 24 816 uchwał i wydano 187 rozstrzygnięć nadzorczych.

- Najwięcej rozstrzygnięć nadzorczych dotyczy zagospodarowania przestrzennego. Nadzór nad uchwałami planistycznymi przyczynia się do kształtowania ładu w przestrzeni publicznej. Dobre uchwały w tym zakresie pomagają ograniczyć uznaniowość w działaniach organów wydających pozwolenia na budowę - mówi Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Łącznie liczba uchwał dotyczących zagospodarowania przestrzennego sprawdzonych przez nadzór wyniosła 1084 a liczba rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących uchwał planistycznych - 156. Statystyki pokazują, że rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody w większości są podtrzymywane przez niezawisły sąd.

www.mazowieckie.pl, stan z dnia 7 czerwca 2017 r.
 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami