Sołectwa będą mogły realizować samodzielnie większe projekty. Umożliwi to zmiana przepisów, nad którą pracują senatorowie.

Zdaniem samorządowców obowiązującą ustawę o funduszach sołeckich trzeba poprawić, tak by jeszcze bardziej usprawnić działanie funduszy sołeckich. Grupa senatorów przygotowała więc projekt jej nowelizacji. Zgodnie z projektem rada gminy nie będzie musiała raz w roku podejmować uchwały o przekazaniu środków sołectwu. Będzie mogła to robić raz na kilka lat. Projekt przewiduje bowiem, że uchwała w tej sprawie będzie obowiązywała tak długo, aż zostanie podjęta następna, o odmiennej treści. Zdaniem projektodawców dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy danej wsi będą mogli zaplanować większą inwestycję, uzyskają bowiem gwarancję, że przez kilka lat będą mieli stały zastrzyk gotówki. Projekt przewiduje także, że w razie niepodjęcia przez radę gminy żadnej uchwały (wyodrębniającej fundusz sołecki bądź odmawiającej jego utworzenia) powstanie domniemanie, iż tego typu fundusz został na rzecz danego sołectwa wyodrębniony.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Rzeczpospolita, 9 lutego 2011 r.