W ustawie przewidziano trzy grupy zmian. Pierwsza dotyczy regulacji racjonalizujących proces zadłużania w samorządach i powiększania przestrzeni do dokonywania wydatków. Zaproponowane rozwiązania mają m.in. umożliwić restrukturyzację długu samorządów przez spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi. Według twórców noweli, racjonalne jest umożliwienie samorządom wcześniejszej spłaty długu w sytuacji, gdy jednostka ma środki finansowe w danym roku.

 

Druga część zmian dotyczy uelastycznienia gospodarki finansowej. Chodzi zarówno o przeniesienie nakładów w ramach jednego roku budżetowego między działami, jak i potrzeby zmiany nakładów w poszczególnych latach. Zmiany mają na celu umożliwienie dokonywania zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej jednostki, w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Czytaj też: Nie ma samorządów bliskich bankructwa, ale 43 mogą być w grupie ryzyka

Trzecia grupa zmian obejmuje regulacje dotyczące kontroli poziomu zadłużenia. Twórcy noweli uznali bowiem, że obecne mechanizmy są niewystarczające przede wszystkim wobec tzw. niestandardowych instrumentów finansowania, które nie podlegają ograniczeniom ustawowym.

Limitem spłaty zadłużenia będą objęte nie tylko odsetki od zobowiązań dłużnych, ale wszystkie wydatki na obsługę długu JST, m.in. prowizje w związku z udzieleniem kredytu czy pożyczki.

Zobacz też komentarz praktycznyZaciąganie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy a zasada roczności budżetu JST w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych

 

Michał Bitner, Elżbieta Kornberger-Sokołowska

Sprawdź  
POLECAMY