Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej potwierdziło, że po sygnałach od różnych podmiotów, w tym od powiatów i powiatowych urzędów pracy w ramach autopoprawki do budżetu państwa przywrócony został poziom finansowania z 2015 roku. Potwierdzenie tej decyzji uzyskał w odpowiedzi na swoje pytanie przedstawiciel Związku Powiatów Polskich w czasie posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 30 grudnia 2015 roku.

 

W pierwotnej wersji budżetu państwa na rok 2016 zostały zmniejszone o około 60% środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie zadań fakultatywnych.

Jak wskazała Rada Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy w swoim stanowisku z 21 grudnia 2015 roku dotyczyło to takich działań jak:
- komunikowanie się z osobami bezrobotnymi, pracodawcami i instytucjami;
- opracowywanie i rozpowszechnianie informacji o usługach rynku pracy;
- wypłacanie dodatków do wynagrodzeń pracownikom kluczowym;
- obowiązkowe doskonalenie kadr publicznych służb zatrudnienia;
- rozwój i utrzymanie systemów informatycznych.

(wartowiedziec.org)

 

Dowiedz się więcej z książki
Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł