Ogrody działkowe stały się miejscem schronienia dla osób, która na skutek opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania zostały zagrożone bezdomnością. O skali tego problemu świadczą dane przedstawione przez poznański zarząd PZD Wynika z nich, że w 98 ogrodach, na 1787 działkach zamieszkuje łącznie 3885 osób. Stałe zameldowanie na ternie ogrodów działkowych ma aż 1721 osób. Natomiast liczba altan przekraczających dopuszczalne wymiary szacowana jest na 2000, z czego w ogrodach miejskich (głównie w Poznaniu) – 867, a w ogrodach podmiejskich – 1133.

Polski Związek Działkowców postanowił rozwiązać kwestię nielegalnego zamieszkiwania działek i budowania tam "altanek", które z uwagi na swoje wymiary przekraczają wymogi określone ustawowo. Stowarzyszenie przyjęło uchwałę, z której wynika, że w takich przypadkach zarząd rodzinnego ogrodu działkowego jest zobowiązany do wypowiedzenia umowy dzierżawy działki.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, pozbawienie tych ludzi miejsca zamieszkania jest wyzwaniem dla gmin, które przy stale występującym deficycie mieszkań komunalnych, mogą mieć problem z udzieleniem pomocy mieszkaniowej wszystkim potrzebującym.


Pełna treść artykułu pt. Osoby zamieszkujące działki zagrożone eksmisją dostępna jest w serwisie ABC Budownictwo>>>