Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oddało do użytku specjalną platformę służącą wymianie wiedzy i doświadczeń o partnerstwie publiczno-prywatnym.


Portal platformy PPP ma przede wszystkim służyć jako rzetelny zbiór informacji o działaniach samej platformy i wspieranych w jej ramach projektach. To także potencjalne źródło danych na temat różnorodnych zagadnień związanych z problematyką partnerstwa publiczno-prywatnego. To właśnie w tej zakładce ministerstwo będzie m.in. umieszczać wzory dokumentów i umów, zarówno te opracowane przez resort, jak i przekazywane przez członków platformy (np. samorządy). W poradniku można także znaleźć podstawowe akty bezpośrednio regulujące funkcjonowanie partnerstwa lub na nie wpływające, takie jak ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, o koncesji na roboty budowlane i usługi czy o gospodarce komunalnej. W celu rozpowszechniania problematyki PPP na portalu będą także publikowane informacje o bieżących wydarzeniach z tego zakresu (specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia) oraz analizowane zagadnienia natury prawno-ekonomicznej. Więcej informacji na stronie www.ppp.gov.pl.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Rzeczpospolita, 8 lutego 2011 r.