Wartość oferty złożonej przez spółkę wynosi 74.964.573,34 zł brutto (60.946.807,59 zł netto). Jedynym kryterium kwalifikacyjnym jest najniższa cena - napisała spółka w komunikacie.

Pozostali uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników tego przetargu w ciągu 10 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych oraz kontroli uprzedniej postępowania prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Termin realizacji prac związanych z wykonaniem zadania wynosić będzie czterysta dni od daty rozpoczęcia prac tj. od dnia podpisania stosownej umowy.

Źródło: ISBnews.pl