Jak informuje Fundacja Polska Bezgotówkowa, najwięcej terminali jest w województwach pomorskim, dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim i wielkopolskim, gdzie na każde 100 tys. mieszkańców przypada od 370 do 400 terminali. W innych województwach, m.in. kujawsko-pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubuskim, lubelskim i podkarpackim, zainstalowano od 260 do 336 terminali na 100 tys. mieszkańców.

Więcej terminali w regionach bardziej zurbanizowanych

- Na zainteresowanie terminalami mają wpływ poziom urbanizacji regionu, ruch turystyczny oraz liczba funkcjonujących w nim mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – podkreśla dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Badania fundacji pokazują, że ponad połowa nowych użytkowników terminali zanotowała wzrost obrotów, co oznacza, że oferowanie klientom możliwości wyboru sposobu płatności jest realną szansą wzrostu sprzedaży. Wśród przedsiębiorców do najpopularniejszych branż, biorących udział w programie, należą sklepy odzieżowe, spożywcze, restauracje, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.

Czytaj też: Każdy urząd może przyjmować płatności bezgotówkowe i mobilne>>

 

Urzędy administracji, samorządy mogą mieć terminal bezpłatnie

Od 1 września 2018 roku program został rozszerzony o urzędy, instytucje sektora publicznego i podmioty niebędące przedsiębiorcami, a przyjmujące płatności. Obejmuje on swoim działaniem takie instytucje jak urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, a także fundacje czy stowarzyszenia.

 

Urzędy samorządu terytorialnego każdego stopnia - urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie oraz starostwa powiatowe - mogą otrzymać terminal bezpłatnie. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej programu. Program Polska Bezgotówkowa finansowany jest ze środków wpłacanych przez interesariuszy, czyli banków wydawców kart, agentów rozliczeniowych i organizacji kartowych Visa i Mastercard.

Zobacz: Raport o stanie gminy - wzory dokumentów >

Urząd przystępując do programu nie ponosi kosztów związanych z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS oraz obsługą transakcji bezgotówkowych. Fundacja Polska Bezgotówkowa będzie dofinansowywała funkcjonowanie Programu Polska Bezgotówkowa w urzędach objętych tych programem do 31 sierpnia 2021 r.

Czytaj też: Bezgotówkowe opłaty tylko w 60 proc. urzędów>>

Fundacji Polska Bezgotówkowa została powołana w lipcu 2017 r. w związku z porozumieniem zawartym przez Związek Banków Polskich, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Visa oraz Mastercard w celu podejmowania działań w zakresie rozbudowy sieci akceptacji instrumentów płatniczych, upowszechniania i promocji obrotu bezgotówkowego, a także promocji innowacji technologicznych wspierających obrót bezgotówkowy w Polsce.

Zobacz: Podatek od nieruchomości po ostatnich wyrokach TK - szkolenie online >