Rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej Tomasz Grzelewski powiedział, że Komisja pracuje tak, jakby wybory prezydenckie miały się odbyć 10 maja w lokalach wyborczych. W związku z tym, PKW realizuje ustalony kalendarz wyborczy. Wynika z niego, że piątek 10 kwietnia jest ostatnim dniem na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat na dzień zgłoszenia do komisji.

Czytaj: Powstaje prawo o nowym sposobie głosowania - trwają przygotowania do wyborów po staremu >

Może się jednak okazać, że niedługo po powołaniu obwodowych komisji wyborczych, trzeba będzie je rozwiązać. Takie rozwiązanie przewiduje przyjęta przez Sejm ustawa dotycząca głosowania korespondencyjnego, która trafiła teraz do Senatu.

Czytaj: Senat zapowiada 30 dni pracy nad ustawą o głosowaniu korespondencyjnym >

Z dniem wejścia w życie ustawy zostaną rozwiązane obwodowe komisje wyborcze, a w ich miejsce, w każdej gminie utworzone zostaną gminne obwodowe komisje wyborcze właściwe dla wszystkich obwodów utworzonych na obszarze danej gminy. Gminna obwodowa komisja wyborcza będzie wykonywać zadania przewidziane dla obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj w LEX: Wpływ „specustawy koronawirusowej” na samorządy >

Rzecznik PKW podejrzewa, że te same osoby, które zgłosiły się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych, będą tworzyły później gminne obwodowe komisje wyborcze.

Czytaj w LEX: Poradnik dla samorządów - wojewoda a jst w warunkach Covid-19 >

 

Zadania obwodowych komisji wyborczych

Obwodową komisję wyborczą powołuje się w każdym obwodzie głosowania w wyborach, a więc tam, gdzie wyborcy mogą zagłosować.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i w czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości oraz przekazanie ich właściwej komisji wyborczej.

Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności. Przewodniczący komisji zarobią 500 zł, ich zastępcy - 400 zł, a członkowie obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.

Czytaj w LEX: Zadania jednostek samorządu terytorialnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej >