Konsorcjum przedłożyło także aneks do gwarancji bankowej wadialnej wydłużający jej dotychczasowy okres ważności do tej daty.

Tauron Wytwarzanie wybrał ofertę konsorcjum  Rafako i Mostostalu Warszawa na "Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w  Tauron Wytwarzanie  - Budowę bloku energetycznego o mocy 800 - 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku".

Źródło: Puls Biznesu