Dochody bieżące Szczecina zaplanowano w wysokości 1,67 mld zł. Najwyższe z nich to wpływy z podatków PIT i CIT na poziomie 420 mln zł; subwencje - 381 mln zł i dochody podatkowe na poziomie 244 mln zł. Dochody majątkowe miasta to 199 mln zł – wynika z informacji magistratu.

Wydatki bieżące sięgną nieco ponad 1,5 mld zł, z czego 557 mln zł przeznaczano na edukację, 233 mln zł na pomoc społeczną, a 244 mln zł na transport i komunikację. Wydatki majątkowe miasta zaplanowano na poziomie 519 mln zł.

Planowany deficyt przyszłorocznego budżetu to nieco ponad 173 mln zł. Zaplanowano także rezerwy w wysokości ponad 7,6 mln zł.

W budżecie miasta nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu ma osiągnąć poziom 12,3 proc.

Za uchwaleniem budżetu głosowało 18 radnych, przeciw była jedna radna, a ośmiu wstrzymało się od głosu.