Zwycięzcy konkursu, przeznaczonego dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, otrzymają od 8 do 10 tys. zł wsparcia na niewielkie inwestycje służące poprawie jakości życia i estetyki otoczenia oraz wzbogaceniu oferty turystycznej. Dofinansowanie nie może przekroczyć 70 proc. wartości projektu.

Wnioski będą przyjmowane o końca sierpnia, a każda gmina może złożyć nie więcej niż dwa projekty na jedno sołectwo. W tym roku do rozdysponowania jest łącznie 400 tys. zł.

Konkurs cieszy się od lat sporym zainteresowaniem mieszkańców wsi w woj. warmińsko-mazurskim. Większość zrealizowanych dotychczas projektów dotyczyła budowy lub modernizacji placów zabaw, zagospodarowania zaniedbanych terenów, oznakowań szlaków turystycznych oraz remontów kapliczek i innych obiektów ważnych dla regionalnej historii. Preferowane były inwestycje służące integracji mieszkańców danej miejscowości.

Regionalny samorząd wspiera także tworzenie grup lokalnych liderów, zainteresowanych rozwojem i poprawą estetyki swoich miejscowości. W styczniu zorganizowano szkolenia dla najaktywniejszych osób z 40 sołectw. Uczestnicy uczyli się tworzyć strategię rozwoju swojej wsi, oceniać jej potencjał i problemy oraz szukać pomysłów na nowe usługi dla turystów. Poznawali podstawy architektury krajobrazu i standardy estetyczne dla obszarów wiejskich.

Obszary wiejskie w woj. warmińsko-mazurskim zamieszkuje ponad 570 tys. ludzi, z których tylko jedna czwarta utrzymuje się z pracy we własnym gospodarstwie. Wzrost poziomu aktywności wiejskich społeczności oraz zmniejszenie bezrobocia i ubóstwa na tych terenach - to jedne z głównych celów strategii rozwoju regionu.