Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, że zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach wynika m.in. z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/45/UE i dyrektywy 2021/1717 .Nowelizacja wprowadza m.in. zmianę nazewnictwa grup usterek wykrytych podczas przeprowadzania badania technicznego, ich kwalifikacji. Projekt zmienia m.in. nazwy grupy usterek z istotnej na poważną i ze stwarzającej zagrożenia na niebezpieczną. Przypisanie każdemu kodu usterki jednego rodzaju usterki ma zmniejszyć wątpliwości diagnosty kiedy należy zakwalifikować usterkę do usterki drobnej, poważnej albo niebezpiecznej. Ministerstwo wyjaśnia, że obecnie w wielu usterkach skutkujących uznaniem stanu technicznego za niezadowalający, to uprawniony diagnosta decydował, kiedy jest granica między usterką drobną albo istotną lub istotną albo stwarzającą zagrożenie.

Przeczytaj także: Starostowie stracą częściowy nadzór na stacjami kontroli pojazdów

 

Obowiązek sprawdzenia systemu aCall

Ministerstwo wskazuje, że aktualnie przepisy dotyczące zakresu okresowego badania technicznego nie obejmują sprawdzenia występowania i działania systemu eCall. System eCall to system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych, którego podstawowym celem ma być ograniczenie – w skali całej Unii Europejskiej – tragicznych skutków wypadków drogowych m.in. przez skrócenie czasu powiadamiania służb ratunkowych o kolizjach i wypadkach drogowych. Urządzenia eCall są montowane we wszystkich nowych pojazdach osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony, które uzyskały homologację po 31 marca 2018 roku.

Projekt przewiduje wprowadzenie do zakresu okresowego badania technicznego obowiązku sprawdzenia, czy została zrealizowana konieczność wyposażenia niektórych nowych typów pojazdów w system eCall, oparty na numerze alarmowym 112 oraz czy system działa prawidłowo i  pozwoli na szybkie oraz sprawne powiadomienie służb ratunkowych, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

 

Przepisy mają poprawić bezpieczeństwo

Ministerstwo wyjaśnia, że skutkami zmiany rozporządzenia będzie wyższa jakość wykonywanych badań technicznych, wiążącą się z wyeliminowaniem z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym, co będzie skutkować podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozwiązania noweli mają też podwyższyć jakość pracy diagnostów, poprawić bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pozytywny wpływ na ochronę środowiska przez „uszczelnienie” systemu badań technicznych.