Wyboru dokonano podczas zorganizowanego, na podstawie decyzji prezydenta, pierwszego posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w nowym składzie.

Czytaj: Państwowa Komisja Wyborcza już w nowym składzie>>

W styczniu prezydent powołał nowy skład PKW. Po raz pierwszy w PKW zasiadają osoby wskazane przez Sejm; w nowej Komisji takich członków będzie siedmiu. W PKW zasiądzie też dwóch sędziów pochodzących z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czytaj w LEX: 10 najważniejszych problemów wyborczych dla jednostek samorządu terytorialnego >

Z rekomendacji PiS członkami są: sędzia TK w stanie spoczynku, Zbigniew Cieślak, były radny m.st. Warszawy Dariusz Lasocki oraz adwokat Arkadiusz Pikulik. Koalicja Obywatelska zgłosiła do Komisji konstytucjonalistę Ryszarda Balickiego oraz specjalistę w dziedzinie prawa wyborczego Konrada Składowskiego. Lewica wskazała adwokata Liwiusza Laskę, zaś PSL-Kukiz15 - byłego członka Trybunału Stanu Macieja Miłosza. Prezes NSA wskazał do Komisji sędziego Sylwestra Marciniaka, zaś prezes TK - sędziego Wojciecha Sycha. Obaj sędziowie zasiadali już w PKW; Marciniak od grudnia 2014 r., a Sych - od lipca 2019 r.

Czytaj w LEX: Archiwizacja dokumentów wyborczych >

Nowa PKW po zmianach w ustawie

Zmiana modelu Państwowej Komisji Wyborczej i odejście od modelu sędziowskiego - wprowadzone nowelizacją Kodeksu wyborczego, która weszła w życie w styczniu 2018 r. - były krytykowane przez wszystkie kluby opozycyjne. Politycy opozycji podnosili zarzut, że PKW stanie się ciałem upolitycznionym.

Zgodnie z nowymi przepisami Państwowa Komisja Wyborcza wybiera ze swojego składu i odwołuje przewodniczącego oraz dwóch zastępców przewodniczącego. Funkcję przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej może pełnić wyłącznie sędzia Trybunału Konstytucyjnego lub sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Czytaj: PKW proponuje 23 zmiany prawa wyborczego>>