Umowa Strabaga i zależnej od niego spółki Heilit+Woerner opiewa dokładnie na kwotę 164,64 mln zł wobec budżetu zamawiającego w wysokości 224,89 mln zł.

Wykonawca ma 30 miesięcy na realizację wszystkich prac. Początek obwodnicy będzie znajdował się w odległości ok. 1 km od Kościerzyny, koniec natomiast w miejscowości Kościerska Huta.

- Obwodnica Kościerzyny (klasa drogi: GP - główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2+1 pasowym wyprowadzi ruchu tranzytowy z zatłoczonego centrum miasta. Ma to szczególne znaczenie w okresie wakacyjnym. Trasa ominie miasto od południa - informowała Dyrekcja.

- Powstaną także cztery węzły drogowe, łączące główną arterię z drogami niższych kategorii: „Kościerzyna Zachód”, „Kościerzyna Południe”, „Kościerzyna Wschód” oraz „Wieżyca”. Wykonane obiekty w ramach tych węzłów będą posiadały rezerwę pod przyszłą rozbudowę obwodnicy do przekroju 2x2 - wskazywano we wcześniejszym komunikacie.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecydowała: cena (90 proc.), gwarancja (5 proc.) oraz termin realizacji (5 proc.).

Wszystkie oferty z jednym wyjątkiem, przewidywały 30-miesięczny czas realizacji oraz 10-letni okres gwarancji.

Źródło: www.wnp.pl