Nie można mówić o ignorowaniu przez specustawę planów miejscowych. Specustawa natomiast daje możliwość samorządom lokalnym, a konkretnie radom gmin, do tego, aby podejmując uchwałę, której przedmiotem jest stworzenie możliwości realizacji budownictwa mieszkaniowego na określonym terenie, nie były ściśle związane obowiązującym planem miejscowym – mówi w wywiadzie dr Tomasz Filipowicz, wspólnik w kancelarii Filipowicz& Buliński, ekspert w dziedzinie prawa budowlanego oraz ochrony środowiska, współautorem książki Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz>>.

Jego zdaniem uregulowanie przewiduje swoistą "zmianę" uchwały rady gminy w zakresie dotychczasowych postanowień planu miejscowego, w znacznie uproszczonym trybie, w stosunku do ustalonego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do odpowiedniego działania nadal jest uprawniony ten sam organ, który wprowadził plan miejscowy, jedynie może on korzystać z uproszczonego trybu.

Czytaj więcej  Specustawa mieszkaniowa nie ogranicza gminnego planowania