Lokalne standardy urbanistyczne

Obowiązująca od kilku miesięcy ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących umniejsza rolę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także deprecjonuje centralną instytucję z zakresu prawa zagospodarowania przestrzeni – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj też: Wkrótce projekt przyspieszający przekazywanie gruntów do Krajowego Zasobu Nieruchomości

W związku z tym gminy podejmują starania w celu ograniczenia negatywnych oddziaływań tej ustawowej regulacji, w szczególności uchwalając tzw. lokalne standardy urbanistyczne.

 

Specustawa a samodzielność planistyczna gminy

Seminarium eksperckie, podczas którego prawnicy, urbaniści i urzędnicy będą dyskutowali o ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych odbędzie się 7 grudnia w Gdańsku.

Instytut Metropolitalny – trójmiejski prawniczy think tanku oraz Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na seminarium pt.: „Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów”.

Podczas seminarium prawnicy - praktycy i teoretycy, urbaniści oraz urzędnicy będą dyskutowali na temat rozwiązań ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Wśród tematów będzie konstrukcja jej instytucji i procedur oraz praktyczne problemy stosowania ustawy przez organy administracji oraz inwestorów.

Seminarium odbędzie się w piątek 7 grudnia 2018 r. w Gdańsku w C200 Office przy ul. Marynarki Polskiej 163.

Zobacz też komentarz praktyczny: Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących a dotychczasowe przepisy planistyczne - kontrowersje urbanistyczne