Zwycięska firma Solidex z Krakowa zaoferowała cenę 1 111 934,00 zł netto (1 367 678,82 zł brutto).

Zamówienie obejmuje m.in. zakup i dostawę, wyładunek, usługi gwarancyjne, w tym aktualizację oprogramowania, usuwanie wad oraz naprawę urządzeń w okresie gwarancji.

W ramach dostaw uczelnia oczekiwała m.in serwera plików, obudowy Blade, ośmiu serwerów Blade oraz szafy sprzętowej. Wykonawca ma również obowiązek dostarczyć oprogramowanie bezpieczeństwa, zarządzające i wirtualizacyjne z odpowiednią liczbą licencji.

Szacunkową wartość inwestycji wyceniono na 1,2 mln zł, natomiast kwotę wadium ustalono na 30 tys. zł. Od wykonawcy oczekiwano doświadczenia popartego conajmniej dwoma dostawami urządzeń komputerowych i oprogramowania o łącznej wartości minimum 1,5 mln zł. 

O wygranej w przetargu decydowała cena oraz parametry techniczne.

Źródło: www.wnp.pl