Taką procedurę proponują władze Metropolii. Działająca od 1 stycznia br. Metropolia, która - na mocy specjalnej ustawy - zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, ma od przyszłego roku przejąć na swoim terenie funkcję organizatora komunikacji od podmiotów dotychczas tym się zajmujących.

Obecnie, poza powołanym pod tym kątem nowym Zarządem Transportu Metropolitalnego, funkcjonują w Metropolii: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP), Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach (MZKP), Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach (MZK), a także – odrębnie – gmina Rudziniec.

- Zaproponujemy kilka wariantów, jak ta składka mogłaby wyglądać, jednak - i takie jest oczekiwanie ze strony miast oraz zarządu Metropolii – jedynym sensownym rozwiązaniem jest, że członkowie obecnych organizatorów, czyli MZKP, KZK GOP i MZK muszą jeszcze w tym roku przy pomocy swoich własnych organów statutowych i w ramach dotychczasowych prac przeprowadzić dyskusję wewnątrz swoich organizacji nt. wysokości składek na 2019 r. i podjąć odpowiednimi organami uchwały - poinformoał przewodniczący Kazimierz Karolczak. To będzie dla nas informacja, by zaproponować naszą uchwałę, zgromadzenia (Metropolii – PAP), jak mogłyby wyglądać te składki w 2019 r. - w przypadku przejęcia zadań od dotychczasowych organizatorów - dodał przewodniczący GZM.

- Oczywiście chcemy się włączyć do tej dyskusji i dyskutować nt. pewnych możliwości optymalizacji – była m.in. propozycja, by przeanalizować, jaką optymalizację można osiągnąć w Tramwajach Śląskich (...). W pierwszych dniach września chcielibyśmy zrobić spotkanie, aby przedstawić różne koncepcje, które pojawiły się i ew. móc podjąć kierunkowe decyzje, które mogłyby w przyszłości skutkować optymalizacją składek gmin na komunikację publiczną - uściślił. (ks/pap)