W 2015 r. środki będą jeszcze dzielone i rozliczane przez dotychczasowy resort. Według wnioskodawcy - Komisji Infrastruktury - proponowana zmiana wynika z zadań ministra ds. transportu, wśród których jest koordynacja działań na rzecz rozwoju sieci dróg lokalnych. Autorzy projektu podkreślają też, że konieczne jest utrzymanie mechanizmu wsparcia inwestycji na drogach gminnych i powiatowych po 2015 r., gdy wygaśnie Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, obowiązujący w latach 2012-2015. Nowy program wsparcia ma być w dużej części oparty na rozwiązaniach wypracowanych w ramach NPPDL.

Uzasadnienie projektu przedstawiła posłanka Monika Wielichowska.

Sejm 4 marca br. skierował projekt do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia.

(sejm.gov.pl)