Autopromocja to zadanie własne gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym (art. 7 ust. 1 pkt 18). Wydatki na autopromocję mają zwiększyć atrakcyjność samorządu i przyciągnąć tym samym turystów i potencjalnych mieszkańców.


Tym samym pieniądze wydane przez miasta na reklamę nie są kwalifikowane jako wydatki w celu świadczeniu usług i sprzedaży towarów opodatkowanych VAT, ale w ramach niepodlegającego daninie władztwa publicznego. W praktyce oznacza to, że fiskus może odmówić samorządom prawa do odliczenia VAT.

Zgodnie z interpretacją dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 stycznia 2013 r. (nr ITPP2/443-1268/12/AK) VAT może być odliczony tylko wtedy, gdy samorząd udowodni, że wydatki poniesione przy kampanii miały bezpośredni związek np. ze sprzedażą mieszkań w regionie albo z wynajmowaniem tablic reklamowych.

Sytuacja ta powoduje duże problemy interpretacyjne, ponieważ ciężko ustalić czy poniesione przez gminę koszty na reklamę miały bezpośredni, czy jedynie pośredni, związek z czynnościami opodatkowanymi.

Z pomocą w tej kwestii nie przychodzi również Ministerstwo Finansów, które ograniczyło się do stwierdzenia, że ocena, czy samorząd ma prawo odliczenia, za każdym razem zależy od konkretnego stanu faktycznego.

(eDziennik Gazeta Prawna)