Konferencja inauguracyjna odbyła się w poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Zgromadziła przeszło 300 uczestników - samorządowców, parlamentarzystów, przedsiębiorców, działaczy organizacji pozarządowych oraz pracowników urzędów i instytucji publicznych.

„To początek promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Kolejne spotkania dedykowane będą konkretnym adresatom. A konkursy, które interesują potencjalnych beneficjentów, rozpoczną się w trzecim kwartale tego roku. Mamy więc czas, żeby się dobrze przygotować, jak napisać dobry projekt, który uzyska dofinansowanie” - mówiła Polak.

Dodała, ze region ma do dyspozycji 906 mln euro w ramach RPO, a także plan jak je wydać. „My taki plan mamy. Jest to Kontrakt Terytorialny, który negocjowaliśmy prawie rok z ministerstwem. Ogółem 12 mld zł trafi do naszego regionu ze wszystkich programów operacyjnych, podczas gdy w minionej perspektywie było to ok. 9 mld zł” - powiedziała marszałek.

W Kontrakcie Terytorialnym są zawarte nie tylko projekty w ramach RPO Lubuskie 2020, ale także w ramach Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. To m.in. inwestycje drogowe: trasa S3 od Świnoujścia do Lubawki, autostrada A18, drogi o znaczeniu krajowym a także mosty w Milsku, w Krośnie Odrzańskim i Kostrzynie nad Odrą oraz inwestycje kolejowe, wodne, finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

„Będziemy także wspierać przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, adresowane do przedsiębiorców, parków naukowo-technologicznych i uczelni. To także projekty z zakresu ochrony zdrowia, przede wszystkim dotyczące onkologii, która wymaga doinwestowania. To także inwestycje energetyczne, w zakresie sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych i wsparcie kultury” - dodała Polak.

Marszałek zaznaczyła, że niektóre z inwestycji ujętych w Kontrakcie Terytorialnym znajdują się na liście warunkowej i Lubuskie nadal będzie musiało zabiegać o ich realizację.

Podczas spotkania w Zielonej Górze referat wygłosił m.in. zastępca dyrektora wydziału ds. projektów polskich w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Wolfgang Munch. „Wprowadziliśmy nowy sposób implementacji projektów, które nakierowane są na osiągnięcie rezultatów. To oczywiście duża odpowiedzialność, ale patrząc na dotychczasowe doświadczenia Lubuskiego, jestem przekonany, że uda się te rezultaty osiągnąć” - mówił.

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki powiedział, że Lubuskie należy do awangardy jeśli chodzi o dystrybucję pieniędzy unijnych. „Dobitnie pokazała to miniona perspektywa, kiedy to nasze województwo otrzymało bonus 240 mln zł za sprawne wdrażanie programu” – podkreślił pochodzący z Lubuskiego Sługocki.

Głównym celem obecnego programu jest długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu oraz niwelowanie barier rozwojowych. W ramach EFRR największa część funduszy - 193 mln euro - będzie przeznaczona na gospodarkę i innowacje, a w ramach EFS największa część - ok. 80 mln euro - będzie do wykorzystania na wsparcie nowoczesnej edukacji. Program przewiduje także m.in. 136 mln euro na rozwój transportu i 108 mln euro na gospodarkę niskoemisyjną.

Do największych projektów infrastrukturalnych, jakie w najbliższych latach zamierza zrealizować samorząd województwa, należą: budowa mostu w Milsku za ok. 100 mln zł, rozbudowa i modernizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż-Gorzów Wlkp. - ok. 100 mln zł, utworzenie wielospecjalistycznego centrum pediatrii w Zielonej Górze - ok. 80 mln zł, zabezpieczenie przeciwpowodziowe regionu - ok. 100 mln zł.

W przypadku tzw. miękkich projektów związanych z polityką społeczną 71 mln euro zaplanowano na wsparcie regionalnego rynku pracy, a 68 mln euro zarezerwowano na równowagę społeczną (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i walkę z ubóstwem), a 19,6 mln euro na kulturę.

Na wsparcie dla projektów promujących działalność badawczo-rozwojową i inwestowanie w innowacje, również we współpracy z uczelniami i jednostkami naukowymi, władze regionu chcą przeznaczyć ok. 200 mln zł.

W ramach RPO będą realizowane m.in. tzw. ZIT-y (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) dla miejskich obszarów funkcjonalnych Zielonej Góry (58,3 mln euro) i Gorzowa Wlkp. (49,3 mln euro). Samorząd regionu kończy także prace nad Kontraktem Lubuskim - dokumentem z listą zadań zgłoszonych przez partnerstwa gmin.

(PAP)