W środę, 6 lutego br. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyła się konferencja Marka Zagórskiego, ministra cyfryzacji i Pawła Szefernakera, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca stosowania RODO w administracji.  Jest to kolejna, czwarta już broszura opracowana przez Grupę Roboczą ds. Ochrony Danych Osobowych składającą się z praktyków.

Czytaj: Gdyby nie RODO, Facebook nie rozmawiałby z nami o wycieku danych>>

Jedno z najważniejszych pytań brzmi: Czy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych udzielone pracownikom na podstawie ustawy z 1997 r. zachowują ważność? Odpowiedź jest pozytywna, jeśli precyzyjnie określają zakres tego upoważnienia. Należy tylko zmienić starą podstawę prawną na nową.

Sprawdź w LEX: RODO w samorządzie - szkolenie online >

Minister Zagórski stwierdził, że przewodnik wyjaśnia, jak transmitować posiedzenia rad gminy z poszanowaniem prywatności, jak administracja ma współpracować z parlamentarzystami i czy ma ujawniać dane osobowe w toku interwencji poselskich. - Przewodnik nie ma mocy prawnej, interpretacje wydać będzie Urząd Ochrony danych Osobowych - podkreślił.

 

 

Natomiast minister Szefernaker powiedział, że wdrażanie RODO jest obecnie jednym z największych problemów w administracji. - Chodzi o to by rozporządzenie nie przyblokowało urzędów samorządowych i organów administracji rządowej, trzeba odnaleźć potrzebną równowagę wartości chronionych przy wdrażaniu RODO - dodał.  Ale podkreślił, że dane wrażliwe uczestników są zawsze chronione. - Publikacje wizerunku osób w czasie obrad rad gmin czy powiatów on-line są legalne - wyjaśnił min. Szefernaker w odpowiedzi na jedno z pytań.  Według niego w przepisach o ochronie danych osobowych kwestia jest jasna.

 


Dużo pytań ze strony urzędników dotyczyło BHP. Np., czy z firmą prowadzącą szkolenia dla pracowników należy zawrzeć odpowiednią umowę. Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w MC dr Maciej Kawecki twierdzi, że należy podpisać umowę powierzenia z takim podmiotem zewnętrznym.

Wersja elektroniczna poradnika znajduje się w wersji papierowej i na stronie internetowej ministerstwa.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Monitoring w administracji zgodny z RODO >

Jaka jest podstawa prawna stosowania monitoringu w budynku urzędu gminy? >

Kto jest administratorem danych zbieranych przez system do ewidencjonowania pobytu dziecka w przedszkolu zamówiony przez urząd gminy i obsługiwany przez podmiot, z którym urząd gminy podpisał stosowne umowy? >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Czy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy szkołą a organem prowadzącym szkołę w zakresie obsługi kadrowej i finansowej, jeśli obsługę tę prowadzą pracownicy urzędu? >

Kto jest administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu miejskiego uruchomionego na podstawie art. 9a ustawy o samorządzie gminnym? >

Czy należy udostępnić radnemu nagranie z monitoringu wizyjnego w innym celu niż jest on stosowany? >