Obiekt miałby stanąć w centrum Bydgoszczy na Placu Teatralnym, w sąsiedztwie Opery Nova.

"Pan minister złożył nam deklarację, że w ramach tych środków unijnych, o których już dziś wie, że będą, a będą one wyższe dla jego resortu niż w poprzedniej perspektywie, można przewidywać kwotę wsparcia ok. 250 ml zł na tego typu obiekt” – powiedział Bruski.

Prezydent Bydgoszczy podkreślił, że nowy obiekt miałby cechować się nieprzeciętnymi walorami artystycznymi, a odbywałyby się w nim rożne imprezy artystyczne i kongresy. W środku jednorazowo miałoby się pomieścić ok. 1200 osób.

"Jeśli udałoby się uzyskać dofinansowanie unijne z ministerialnej puli na zadeklarowanym poziomie, to wkład własny samorządu – według wstępnych obliczeń – wyniósłby ok. 120-150 mln zł. Po podziale tej sumy na budżet miasta i budżet województwa oraz rozłożeniu jej na lata to myślę, że jest to kwota, którą moglibyśmy wspólnie udźwignąć" – dodał prezydent.

Bruski zaznaczył, że według ministra kultury projekt ma szansę znaleźć się na liście projektów kluczowych, które zostaną zapisane w kontrakcie wojewódzkim, co gwarantowałoby otrzymanie unijnego dofinansowania.

Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage Plus od 2010 r. odbywa się w Bydgoszczy, a centrum festiwalowe jest organizowane w Operze Nova. Fundacja Tumult ma podpisaną umowę z władzami Bydgoszczy na organizację festiwalu do 2014 r.

Dyrektor Tumultu Marek Żydowicz wielokrotnie podkreślał, że warunkiem dalszego organizowania Camerimage Plus w mieście jest powstanie odpowiedniego centrum festiwalowo-kongresowego, gdzie impreza mogłaby się odbywać. Brak zgody radnych Łodzi na powstanie takiego centrum był zresztą przyczyną przeniesienia festiwalu do Bydgoszczy.

Bruski poinformował też, że minister Zdrojewski obiecał, że Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy będzie jedną z trzech uczelni artystycznych, które w przyszłej perspektywie finansowej na realizację projektów otrzymają łącznie ok. 100 mln euro. Bydgoska uczelnia potrzebuje nowej siedziby, gdyż obecnie jest rozproszona w kilku miejscach.