Pierwotnie urzędnicy zakładali, że udzielą zamówienia z wolnej ręki, co ich zdaniem miało doprowadzić do szybszej odbudowy mostu.

Remont Mostu Łazienkowskiego w trybie zamówienia z wolnej ręki >>

– Główny wykonawca remontu mostu Łazienkowskiego zostanie wybrany w drodze negocjacji. Zgłosiło się do nas 18 firm i obecnie trwają procedury w celu wyłonienia wykonawcy – poinformował Adam Sobieraj, rzecznik stołecznego Zarządu Dróg Miejskich.

Tryb negocjacji bez ogłoszenia minimalizuje ryzyko złożenia skutecznego odwołania i tym samym konieczności powtórzenia przetargu, co znacznie wydłużyłoby czas realizacji inwestycji. Co więcej, skorzystanie z tego trybu, choć jest bardziej czasochłonne od wyboru firmy z wolnej ręki i wymaga od urzędników większego nakładu pracy (trzeba umożliwić przedstawienie ofert co najmniej pięciu firmom, przeanalizować wszystkie złożone oferty i wybrać najlepszą), nie wpływa na znaczne wydłużenie realizacji inwestycji.

Źródło: www.rp.pl