Realizacja programu ma trzy główne cele: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży oraz edukacja dla bezpieczeństwa. Warto nadmienić, iż w 2016 r. dofinansowane zostały 52 projekty w 16 województwach. Samorządy otrzymały w sumie prawie 3 mln zł wsparcia.

Propozycje tegorocznych projektów lokalnych należy przesłać do 28 lutego br.

(www.mswia.gov.pl)
 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami