Ustawa weszła w życie w sobotę, a w poniedziałek przed południem w Pałacu Prezydenckim odbyła się ceremonia, w czasie której prezydent Andrzej Duda podjął decyzję w sprawie ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej o zwiększeniu zasobów własnych Unii.

To bardzo ważny moment w dziejach UE, bo przez złożenie podpisu nastąpiło zakończenie procesu ratyfikacji decyzji Rady UE w sprawie zasobów własnych, co umożliwia uruchomienie budżetu UE na lata 2021-27 wraz z Funduszem Odbudowy - mówił prezydent podczas uroczystości ratyfikacji przez niego decyzji Rady.

Sejm 4 maja br. ratyfikował decyzję Rady Europy o zwiększeniu zasobów własnych UE dotyczącej Funduszu Odbudowy. Jej przyjęcie jest niezbędne do uruchomienia wypłat z Funduszu Odbudowy, z którego Polska ma otrzymać ponad 58 mld euro. Pieniądze te mają być rozdysponowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Za głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. 

Senat uchwalił bez preambuły

Senat nad ustawą głosował w czwartek 27 maja, a głównym przedmiotem sporu była propozycja poprawki w postaci preambuły, mającej zobowiązać polskie władze by środki z Funduszu Odbudowy były wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności.
Za wprowadzeniem preambuły do ustawy głosowało 49 senatorów. Tyle samo oddało głos było przeciw. Jeden senator wstrzymał się od głosu. Wcześniej senatorowie odrzucili wniosek mniejszości (senatorów PiS), by ustawę przyjąć bez poprawek. W tej sprawie za było 47 senatorów, 49 przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu. 

O odrzuceniu preambuły do ustawy ratyfikacyjnej zdecydowały głosy dwóch senatorów KO - przeciw zagłosował Aleksander Pociej, a nie wziął udziału w głosowaniu senator Leszek Czarnobaj - wynika z informacji podanej na stronie internetowej Senatu. Senator Pociej przeprosił za swą pomyłkę. Tłumaczył na konferencji prasowej, że równolegle, kiedy trwały głosowania w Senacie, obradowały władze Rady Europy, których jest członkiem. Natomiast senator Czarnobaj tłumaczył, że "zawiesiło mu się połączenie".

Więcej: Sejm ratyfikował unijny Fundusz Odbudowy>>

 

Fundusz odbudowy i nowy budżet UE

Z Funduszu Odbudowy Polska ma otrzymać ponad 58 mld euro. Pieniądze te mają być rozdysponowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy, który Rada Ministrów w poniedziałek oficjalnie przekazała do Komisji Europejskiej.

Czytaj także: Finalna wersja Krajowego Planu Odbudowy jest już w Komisji Europejskiej>>

- Porozumienie osiągnięte podczas szczytu UE w 2020 r. zakłada bezprecedensowy poziom wydatków z unijnego budżetu. Składają się na niego wydatki w ramach Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) 2021-2027 oraz tymczasowe i nadzwyczajne środki w ramach Funduszu Odbudowy - w sumie ponad 1,8 biliona euro - poinformował resort rozwoju.

W komunikacie dodano, że w ramach unijnego budżetu, nasz kraj może liczyć na niemal 137 mld euro (w cenach bieżących) bezzwrotnych środków, z Wieloletnich Ram Finansowych oraz w ramach różnych instrumentów Funduszu Odbudowy (Next Generation EU). Polska uzyska środki m.in. z polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji 23,9 mld euro w formie grantów oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek. Z ogólnej puli środków, 20 proc. pieniędzy musi trafić na cyfryzację, a 37 proc. na inwestycje związane ze środowiskiem oraz ochroną zdrowia.