Zadaniem Rad Seniorów jest m.in. aktywizowanie osób starszych i proponowanie korzystnych dla nich inicjatyw. Rady zyskały umocowanie prawne w 2013 r., wraz z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która zachęca do ich powoływania, promowania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do aktywności obywatelskiej osób starszych.

Informacje szefa MSWiA na temat funkcjonowania Rad Seniorów przedstawił w czwartek na wspólnym posiedzeniu sejmowych komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Polityki Senioralnej dyrektor departamentu administracji publicznej w MSWiA Andrzej Trzęsior.

Z danych pochodzących od wojewodów wynika, że w czerwcu tego roku w Polsce funkcjonowało 290 gminnych Rad Seniorów. Jak przyznał Trzęsior, liczba Rad Seniorów nie jest duża. Zwrócił jednak uwagę, że rady mogą być tworzone od niespełna czterech lat; obecna sytuacja przedstawia się lepiej w porównaniu do początku 2016 roku. Wtedy w Polsce funkcjonowało 200 Rad Seniorów.

Trzęsior przypomniał, że społeczeństwo polskie "starzeje się w sposób dramatyczny i będzie się starzało coraz bardziej", a co za tym idzie problematyka seniorów będzie coraz bardziej istotna z punktu widzenia funkcjonowania gmin.

"Ja myślę, że w następnych latach w coraz większej licznie gmin rady będą powstawały. Tak jak powiedziałem tematyka dotycząca seniorów staje się coraz bardziej istotna. Seniorzy to są również wyborcy i myślę, że z punktu widzenia władz gminnych jest ważne, aby również ta część mieszkańców miała zaspokojone swoje potrzeby.

Według prognoz Eurostatu do roku 2060 liczba mieszkańców Polski zmniejszy się do 33,2 mln, z czego aż 33 proc. będą stanowiły osoby powyżej 65 lat. (PAP)